Strona głównaStrona głównaCeny usług medycznych

Ceny usług medycznych

Pracuję w warunkach rynkowych, jako lekarz praktykaujący prywatnie (prywatna praktyka lekarska) i nie współpracuję z państwowym systemem lecznictwa w zakresie refundacji kosztów leczenia, poza refundacją kosztów zakupu leków dla osób uprawnionych. Ale pragnę podkreślić, że na terenie województwa wielkopoloskiego są dostępne placówki alergologiczne, w których można się leczyć "na NFZ"...

Orientacyjny cennik świadczeń medycznych

(cennik obowiązuje od 01.10.2014)

 

- wizyta pierwszorazowa - 200,00 PLN;

 

- wizyty kontrolne:
* w czasie jednego miesiąca od poprzedniej - 130,00 PLN,
** w czasie dłuższym niż jeden miesiąc od poprzedniej wizyty - 160,00 PLN;

 

- punktowe testy skórne (ok. 20 alergenów, cena nie zależy od liczby użytych alergenów):
*wykonywane w ramach wizyty alergologicznej - 120,00 PLN,
** wykonywane na zlecenie z zewnątrz - 160,00 PLN;

 

- badanie spirometryczne:
* wykonywane w ramach wizyty alergologicznej (w tym próba rozkurczowa, jeżeli zachodzą wskazania do jej wykonania) - 70,00 PLN,
** wykonywane na zlecenie z zewnątrz - 90,00 PLN;

 

- wypisanie recept na wcześniej zalecone leki, które są zażywane przewlekle (opłaty nie dotyczą recept na szczepionki odczulające) - 15,00 PLN;

 

- wypisanie zaświadczenia lekarskiego wymagające dokładnej analizy przebiegu choroby pacjenta - 60,00 PLN.