Strona głównaStrona głównaCeny usług medycznych

Ceny usług medycznych

Pracuję w warunkach rynkowych, jako lekarz praktykaujący prywatnie (prywatna praktyka lekarska) i nie współpracuję z państwowym systemem lecznictwa w zakresie refundacji kosztów leczenia, poza refundacją kosztów zakupu leków dla osób uprawnionych. Ale pragnę podkreślić, że na terenie województwa wielkopoloskiego są dostępne placówki alergologiczne, w których można się leczyć "na NFZ"...

Wzrastające koszty prowadzenia praktyki powodują, że jestem zmuszony od 01.04.2018 podywższyć nieco ceny naszych usług. Cennik obowiązujący od 01.04.2018 będzie wyglądał następująco: 

 

- wizyta pierwszorazowa - 230,00 PLN;

 

- wizyty kontrolne:
* w czasie jednego miesiąca od poprzedniej - 150,00 PLN,
** w czasie dłuższym niż jeden miesiąc od poprzedniej wizyty - 180,00 PLN;

 

- punktowe testy skórne (ok. 20 alergenów, cena nie zależy od liczby użytych alergenów):
*wykonywane w ramach wizyty alergologicznej - 150,00 PLN,
** wykonywane na zlecenie z zewnątrz - 180,00 PLN;

 

- badanie spirometryczne:
* wykonywane w ramach wizyty alergologicznej (w tym próba rozkurczowa, jeżeli zachodzą wskazania do jej wykonania) - 80,00 PLN,
** wykonywane na zlecenie z zewnątrz - 100,00 PLN;

 

- wypisanie recept na wcześniej zalecone leki, które są zażywane przewlekle (opłaty nie dotyczą recept na szczepionki odczulające) - 20,00 PLN;

 

- wypisanie zaświadczenia lekarskiego wymagające dokładnej analizy przebiegu choroby pacjenta - 80,00 PLN.

 

- porada internetowa - przekazanie informacji drogą poczty elektronicznej (e-mail) w przypadku pacjenta, będącego już pod opieką - jeżeli porada ta wymaga analizy przebiegu choroby pacjenta i dotyczy dalszego postępowania - 80,00 PLN

 

 

Do 31.03.2018 obowiązuje dotychczasowy cennik świadczeń medycznych

(cennik obowiązuje od 01.10.2014 do 31.03.2018)

 

- wizyta pierwszorazowa - 200,00 PLN;

 

- wizyty kontrolne:
* w czasie jednego miesiąca od poprzedniej - 130,00 PLN,
** w czasie dłuższym niż jeden miesiąc od poprzedniej wizyty - 160,00 PLN;

 

- punktowe testy skórne (ok. 20 alergenów, cena nie zależy od liczby użytych alergenów):
*wykonywane w ramach wizyty alergologicznej - 120,00 PLN,
** wykonywane na zlecenie z zewnątrz - 160,00 PLN;

 

- badanie spirometryczne:
* wykonywane w ramach wizyty alergologicznej (w tym próba rozkurczowa, jeżeli zachodzą wskazania do jej wykonania) - 70,00 PLN,
** wykonywane na zlecenie z zewnątrz - 90,00 PLN;

 

- wypisanie recept na wcześniej zalecone leki, które są zażywane przewlekle (opłaty nie dotyczą recept na szczepionki odczulające) - 15,00 PLN;

 

- wypisanie zaświadczenia lekarskiego wymagające dokładnej analizy przebiegu choroby pacjenta - 60,00 PLN.