Strona głównaStrona głównaCeny usług medycznych

Ceny usług medycznych

Pracuję w warunkach rynkowych, jako lekarz praktykaujący prywatnie (prywatna praktyka lekarska) i nie współpracuję z państwowym systemem lecznictwa w zakresie refundacji kosztów leczenia, poza refundacją kosztów zakupu leków dla osób uprawnionych. Ale pragnę podkreślić, że na terenie województwa wielkopolskiego są dostępne placówki alergologiczne prowadzące leczenie refundowane przez NFZ.

Akceptujemy płatności kartami płatniczymi Visa i Mastercard oraz płatności przy użyciu systemu BLIK.

 

Nr rachunku bankowego firmy Praktyka lekarska Krzysztof Godek:

87 1050 1520 1000 0097 0202 0547

 

Cennik obowiązujący od 01.04.2018 do 31.12.2018: 

 

- wizyta pierwszorazowa - 230,00 PLN;

 

- wizyty kontrolne:
* w czasie jednego miesiąca od poprzedniej - 150,00 PLN,
** w czasie dłuższym niż jeden miesiąc od poprzedniej wizyty - 180,00 PLN;

 

- punktowe testy skórne (ok. 20 alergenów, cena nie zależy od liczby użytych alergenów):
*wykonywane w ramach wizyty alergologicznej - 150,00 PLN,
** wykonywane na zlecenie z zewnątrz - 180,00 PLN;

 

- badanie spirometryczne:
* wykonywane w ramach wizyty alergologicznej (w tym próba rozkurczowa, jeżeli zachodzą wskazania do jej wykonania) - 80,00 PLN,
** wykonywane na zlecenie z zewnątrz - 100,00 PLN;

 

- wypisanie recept na wcześniej zalecone leki, które są zażywane przewlekle (opłaty nie dotyczą recept na szczepionki odczulające) - 20,00 PLN;

 

- wypisanie zaświadczenia lekarskiego wymagające dokładnej analizy przebiegu choroby pacjenta - 80,00 PLN.

 

- porada internetowa - przekazanie informacji drogą poczty elektronicznej (e-mail) w przypadku pacjenta, będącego już pod opieką - jeżeli porada ta wymaga analizy przebiegu choroby pacjenta i dotyczy dalszego postępowania - 80,00 PLN

 

Cennik obowiązujący od 01.01.2019: 

 

- wizyta pierwszorazowa - 250,00 PLN;

 

- wizyty kontrolne:
* w czasie jednego miesiąca od poprzedniej - 160,00 PLN,
** w czasie dłuższym niż jeden miesiąc od poprzedniej wizyty - 200,00 PLN;

 

- punktowe testy skórne (ok. 20 alergenów, cena nie zależy od liczby użytych alergenów):
*wykonywane w ramach wizyty alergologicznej - 170,00 PLN,
** wykonywane na zlecenie z zewnątrz - 200,00 PLN;

 

- badanie spirometryczne:
* wykonywane w ramach wizyty alergologicznej (w tym próba rozkurczowa, jeżeli zachodzą wskazania do jej wykonania) - 90,00 PLN,
** wykonywane na zlecenie z zewnątrz - 120,00 PLN;

 

- wypisanie recept na wcześniej zalecone leki, które są zażywane przewlekle (opłaty nie dotyczą recept na szczepionki odczulające) - 25,00 PLN;

 

- wypisanie zaświadczenia lekarskiego wymagające dokładnej analizy przebiegu choroby pacjenta - 90,00 PLN.

 

- porada internetowa - przekazanie informacji drogą poczty elektronicznej (e-mail) w przypadku pacjenta, będącego już pod opieką - jeżeli porada ta wymaga analizy przebiegu choroby pacjenta i dotyczy dalszego postępowania - 90,00 PLN