Strona głównaStrona głównaJak przygotować się do wizyty

Jak przygotować się do wizyty

Ważne informacje dotyczące szczegółów przygotowania się do wizyty lekarskiej, ułatwiające szybkie i sprawne zebranie potrzebnych informacji oraz przeprowadzenie niezbędnych badań.

Drodzy pacjenci, poniższe informacje ułatwią szybkie i sprawne zebranie potrzebnych informacji i przeprowadzenie niezbędnych badań w czasie wizyty.

 

1) Niezwykle istotne jest aby na wizytę z dzieckiem zgłosł się przynajmniej jeden z rodziców. W innych przypadkach (np. wizyta dziecka z babcią, dziadkiem lub innym członkiem rodziny) niezbędne jest posiadanie przez osobę towarzyszącą dziecku pisemnej zgody jednego z rodziców na przeprowadzenie badania podmiotowego (zebrania potrzebnych informacji), przedmiotowego (badanie lekarskie) oraz badań dodatkowych (np. punktowe testy skórne, spirometria) u dziecka w obecności tejże osoby towarzyszącej. Istotne jest również podanie tu danych osobowych osoby towarzyszącej dziecku na wizycie i informacji o tym, kim dana osoba jest w stosunku do dziecka).

 

2) Bardzo istotne jest posiadanie informacji o numerze PESEL pacjenta; w przypadku noworodków lub małych niemowląt konieczny jest przynajmniej nr PESEL mamy. Nie dotyczy to osób urodzonych zagranicą, którym nie nadano takiego numeru w Polsce.

 

3) W przypadku pacjentów z innych krajów Unii Europejskiej istotne jest posiadanie ważnej karty Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) / European Health Insurance Card (EHIC); często umożliwia to przepisanie leków z uwzględnieniem refundacji obowiązujących w Polsce.

 

3) Na wizytę z dzieckiem proszę przynieść:

 

a) książeczkę zdrowia dziecka (dotyczy to również książeczek zdrowia lub odpowiadających im dokumentów wydanych zagranicą);

 

b) dokumenty dotyczące wcześniejszego leczenia, takie jak:

- karty informacyjne z leczenia szpitalnego,

- informacje od specjalistów wcześniej konsultujących dziecko,

 

c) dokumenty z przeprowadzonych wcześniej badań diagnosytycznych - szczególnie istotne sa dla nas wyniki przeprowadzonych badań alergologicznych, tj. oznaczeń asIgE (tzw. tresty z krwi) i punktowych testów skórnych oraz zapisy badań spirometrycznych i opisy badań radiologicznych (np. opisy zdjęć rtg klatki piersiowej);

 

3) Proszę również o posiadanie informacji o lekach stosowanych obecnie, o lekach stosowanych wcześniej, a także informacji o przebytych reakcjach alergicznych na leki.